Sr.No Vehicle Type Rate Rate Local Pkg Rate (8 hrs/80 KM) Extra Hrs
A/C N/AC A/C N/AC A/C & N/AC
1 4 Seater 10.00 9.00 1800.00 .00 1500.00 100.00
2 6 Seater 15.00 NA 2800.00 NA 100.00
3 17 Seater 25.00 16.00 6000.00 3500.00 100.00
4 32 Seater NA 27.00 NA 6500.00 100.00
5 35 Seater 42.00 NA 10000.00 NA 300.00
6 41 Seater 52.00 NA 13000.00 NA 300.00
7 45 Seater NA 52.00 NA 13000.00 200.00

 

Per Day Min. 300 Km. Avg.

Toll & Parking Extra.

Mumbai, Matheran & Mahabaleshwar Pkg. Extra.